{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Eye of the Beholder eob מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • PC-98
  • Sega CD