{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure indy3 טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • There is no support for the Macintosh interface
  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM

Links