תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
King's Quest: Quest for the Crown kq1sci מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.