{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender nebular טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Original floppy version must be installed using DosBox before game is playable.